Nyhedsbrev

Sundhedsvæsen

Procesudsugning i sundhedsvæsenet dækker flere faggrupper og finder anvendelse på hospitaler, dyreklinikker og specialklinikker såsom plastickirurger, gynækologer, dermatologer, øre-, næse- og hals læger m.v.

Vores sugearme er særdeles velegnede til udsugning ved operationer, idet armen med et sterilt mundstykke, kan indgå i det sterile miljø under operationen. Herudover er armen lavet i rengøringsvenlige materialer, og kan demonteres for indvendig rengøring, når det ønskes.

Udsugning af kirurgisk røg ved elkirurgi – eller diatermi som det kaldes i fagsprog.

Ved operationer bruges der i dag elektriske knive. Varmen fra kniven lukker de små blodkar undervejs, så der stort set ikke kommer blod under operationen. Til gengæld udvikles der røg fra det brændte væv. Denne røg er ifølge arbejdstilsynet skadelig at indånde, fordi den indeholder kræftfremkaldende stoffer.

Til bortsugning af kirurgisk røg anbefaler vi, at man installerer en sugearm type Multiflex 45 over operationsstedet. Armen er let at manøvrere med en hånd, og kan således komme helt tæt på det sted hvor røgen udvikles, så den ikke når at blive opblandet i rummet.

Sugemundstykket kan autoklaveres så det er sterilt under operationen og sugearmen overtrækkes med en steril plastikpose. Herved kan kirurgen manøvrere med armen under operationen, hvis det er nødvendigt.

De øvrige dele af sugearmen kan rengøres udvendigt, og kan demonteres for indvendig rengøring, når det ønskes.

Udsugning i forbindelse med håndtering af vævsprøver og væsker til disse.

Når der tages vævsprøver lægges de i formalin. Der er formaldehyd, som er kræftfremkaldende i formalin. Derfor kræver håndtering af formalin, at der er en form for procesudsugning. Dette kan enten være en bordmonteret sugearm eller en arbejdskabine med sug, som håndteringen kan fortages i.

Udsugning i arbejdskabine med sug i medicinrum.

Udsugning i medicinrum er bl.a. nødvendig når sygeplejersker blander antibiotika på pulverform. Der er set eksempler på sygeplejersker, som har fået konstateret antibiotikaallegi efter arbejde med blanding af antibiotika på pulverform.

Arbejdet med medicinen kan fortages i en arbejdskabine med sug, som giver den nødvendige procesudsugning mens medicinen håndteres.

Toico sugearme - Hvor ren luft kræves

Nyudviklede Flex 45 og Multiflex 45 sugearme – højeffektiv med stor fleksibilitet

Sugearmene er udviklet til arbejdspladser, hvor arbejdsmiljøbestemmelserne kræver ren luft.

Den indbyggede lyddæmper tilsikrer et lavt støjniveau, og en optimeret sugeteknik sørger for en højeffektiv virkning.
Den lave vægt på armen og de friktionsbetjente drejeled gør betjeningen let og behagelig, skift af indstillinger sker helt uden anvendelse af værktøj eller spændeanordninger.
Flex 45 og Multiflex 45 indgår i Toico sugesystemerne for bord-, væg-, loft- eller gulvmontage. Disse systemer opfylder såvel arbejdsmiljøkrav som miljølovgivning

Flex 45 og Multiflex 45, - hvor, der er behov for fjernelse af faste støvpartikler, biologisk aktivt støv, slibestøv fra negle, gipsafstøbninger, hudpartikler, dampe fra lak, opløsningsmidler, loddearbejder og gasser, såsom nitrøse, anæstesi- og lattergasser, og ildelugt.

Flex 45 og Multiflex 45 finder anvendelse inden for brancheområderne:
Fodterapeuter, tandteknikere, speciallæger (dermatologer, plastikkirurger), tandlæger, tandteknikere, sygehuse, laboratorier, skoler og uddannelsessteder, elektronikindustri, (radio og tv), høreklinikker, optikere, guld- og sølvsmede, frisører m. fl.

Fakta:

 • Støjsvag (indbygget lyddæmper) 
 • Stor luftmængde, lang rækkevidde og stor aktionsradius 
 • Dækker et stort arbejdsareal 
 • Rengøringsvenlig uden skarpe kanter 
 • Autoklaverbart mundstykke 
 • Mange kombinationsmuligheder for montering (bord, loft, gulv- og væg) 
 • Arbejdslys integreret i mundstykke - som tilvalg 
 • Ingen trækgener 
 • Servicevenlig 
 • Stor fleksibilitet 
 • Optimal ergonomi 
 • Tilfredsstiller arbejdsmiljøkrav og miljølovgivning 
 • Optimeret sugeteknik 
 • Dansk produceret og af høj kvalitet