Skip to main content

Persondatabehandlingen i Toico

Politik for behandling af personoplysninger vedrørende kunder, samarbejdspartner for Toico Ventilation A/S

Formål

Formålet med dette dokument er at dokumentere, at Toico Ventilation A/S overholder kravene til behandling af personoplysninger. I følgende dokument med tilhørende bilag dokumenteres persondatabehandlingen samt de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret i forbindelse med behandlingen.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Behandlingen af persondata i Toico Ventilation A/S udføres som støttefunktion til kerneaktiviteterne og udgør et minimalt omfang. Set i forhold til de risici, der er forbundet med behandlingen, følsomheden samt mængden af personoplysninger, der behandles, vurderer Toico Ventilation A/S, at organisationen ikke skal have en databeskyttelsesrådgiver tilknyttet. Kontaktperson på persondataansvarlig Administrerende direktør Torben Holger Krøyer

Procedurer i forbindelse med henvendelser fra registrerede

Hos Toico Ventilation A/S håndteres alle henvendelser af det administrative personale. Personalet er bekendte med Toico Ventilations persondatapolitik. De registreredes rettigheder vigtigste rettigheder i henhold til persondataloven er:​

  • Retten til at modtage oplysning om behandling af deres personoplysninger
  • Retten til at få indsigt i deres registrerede personoplysninger
  • Retten til at få rettet urigtige personoplysninger
  • Retten til at få deres personoplysninger slettet
  • Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysningerne anvendes til direkte markedsføring
  • Retten til at flytte deres personoplysninger (dataportabilitet)

Behandlingsaktiviteter

Registrering af kontaktoplysninger og andre almindelige personoplysninger med det formål at kunne yde medlemsservice og opfylde kontraktlige forpligtelser og lovgivningskrav.

Grundlag for behandlingen

Oplysningerne behandles hovedsagelig på baggrund af art. 6.1.f og art. 6.1.b, hvor behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af et aftaleforhold, som den registrerede er part i.​

Kategorier af registrerede

Toico Ventilation A/S behandler primært personoplysninger som følge af de registrerede personers erhvervsmæssige tilknytning til virksomheder, der er medlemmer, samarbejdspartnere eller kunder hos Toico Ventilation A/S.

Kategorier af oplysninger

De behandlede personoplysninger vil primært være offentligt tilgængelige oplysninger. Navn, adresse, email, telefon.

Kategorier af modtager

Personoplysningerne kan videregives til databehandlere og samarbejdspartnere Tidsfrister for opbevaring/sletning Der er ingen tidsfrister, men oplysningerne opbevares kun så længe, at de er relevante.

Risikovurdering

Det vurderes, at datatab vil have minimal indflydelse på de registrerede, idet oplysningerne der behandles ofte vil være offentligt tilgængelige.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Se Toico Ventilation A/S generelle IT-sikkerhedspolitik.

Hent som PDF.